Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)French (Fr)Español (spanish formal Internacional)

Preise

Nebensaison vom 01/11/12  al  30/03/13

Einzelzimmer         Euro 50.00
Doppelzimmer       Euro 70.00
Dreibettzimmer     Euro 90.00

Nebensaison vom 01/04/13  al  30/06/13

Einzelzimmer         Euro 60.00
Doppelzimmer       Euro 80.00
Dreibettzimmer     Euro 100.00

Hochsaison vom 01/07/2013 bis 30/09/2013

Einzelzimmer         Euro 65.00
Doppelzimmer       Euro 90.00
Dreibettzimmer     Euro 110.00

Miglior Prezzo Online!